Klasa sportowa

Od dnia 1.03.2023 rozpoczyna się składnie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego klasa IV (piłka siatkowa) na rok szkolny 2023/2024  dla uczniów obecnie uczących się w klasach trzecich szkół podstawowych.

Rodzice kandydatów składają:

  1. Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego (Załącznik 1);
  2. Zgodę rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej (Załącznik 2);
  3. Zaświadczenie  lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata, kwalifikujące do oddziału sportowego o specjalności piłka siatkowa wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wszelkich informacji na temat nauki w klasie sportowej pod numerem telefonu: 13 446 3754