Jubileusz stulecia

9 listopada 2018r. uroczyście uczciliśmy stulecie nadania Szkole Podstawowej nr 1 imienia przywódcy Powstania Styczniowego Romualda Traugutta. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Najświętszej Marii Panny, którą celebrował Jego Ekscelencja Biskup Edward Białogłowski. Jubileuszowe obchody zaszczycili swą obecnością między innymi : wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. dr Piotr Potyrała, Dziekan Dekanatu Jasło Wschód ks. Zbigniew Irzyk, dyrektor Okręgu Caritas w Jaśle ks. dr Marian Putyra, senator RP Alicja Zając, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Podkarpacki Kurator Oświaty Stanisław Fundakowski, Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian i wielu innych.
 

Jesteśmy ogromnie wzruszeni, iż swoje błogosławieństwo przesłał nam Jego Świątobliwość Papież Franciszek, a gratulacje złożył pan prezydent Andrzej Duda i wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

Uroczystą akademię poprzedziło odsłonięcie pamiątkowej tablicy. 

Dyrektor szkoły, Grażyna Idzik w swym przemówieniu przypomniała waźne fakty z historii szkoły i naszego państwa, które ze sobą są nierozerwalnie połączone.W listopadzie 1918r, kiedy nasza Ojczyzna odzyskała wolność, szkole nadano imię przywódcy powstania Romualda Traugutta. Dyrektor szkoły złożyła hołd swoim poprzednikom, dyrektorom - wybitnym ludziom, dzięki którym szkoła nie porzuciła wiary w naważniejsze wartości. Przypomniała nazwiska i dokonania wybitnych absolwentów. Podkreśliła determinację i zdolności pedagogów tej szkoły, dla których praca jest misją. Pogratulowała uczniom osiągnięć w konkursach na szczeblu województwa i kraju. Zwróciła uwagę na ich pełną zaangażowania działalność w projektach, akcjach charytatywnych, programach. Dzięki tym działaniom uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności oraz wartości, dzieki którym będą w stanie sięgać po najambitniejsze cele w życiu. Sukcesy są możliwe dzięki znakomicie wyposażonej w pomoce dydaktyczne szkole, gdzie nauczyciele mają możliwość świadczenia usług edukacyjnych na najwyższym poziomie, dzięki czemu marka SP1 stała się synonimem jakości i wysokich standardów nauczania. Pani Dyrektor stwierdziła patrząc na naszych uczniów,że mamy pewność, iż nie tylko nasza szkoła, ale także nasza Ojczyzna z dumą rozpoczyna kolejne sto lat wolności.

W części artystycznej uczniowie zaprezentowali wzruszający występ, na który złożyły się: ekspresyjna recytacja, przepiękny taniec, poruszający śpiew solistów i chóru. Dobitnie wybrzmiały słowa o wolności, bohaterach, Ojczyźnie, ale także o postawie młodych Polaków, którzy szanując przeszłość, muszą optymistycznie myśleć o przyszłości. Zgromadzeni byli pod wielkim wrażeniem talentu artystycznego i muzycznego naszych uczniów, nagradzając występ owacjami na stojąco.

Serdecznie dziękujemy osobom, które pomogły w organizacji dzisiejszej uroczystości Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, Mariuszowi Świątkowi - dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle, Justynie Kosibie - Zakład Cukierniczy u Zofii, Edycie Żrebiec Frączek- Zakład Poligraficzny Flexodruk, Grzegorzowi Banachowi - pracownia reklamy, grafika, Bogdanowi Samborskiemu - Pracownia MalGaleria II, Mieczysławowi Burdzie Styl i Wnętrze Kwadrat Galeria, Sławomirowi Jakubowskiemu - FHPU Maksim.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu.

 

Przemówienie dyrektora szkoły pani Grażyny Idzik wygłoszone w dniu 9 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

Witam serdecznie w murach naszej szkoły – choć nie wiem czy powinnam mówić o murach, ponieważ nasza szkoła jest czymś znacznie więcej niż budynkiem z cegieł. Nasza szkoła to przede wszystkim ludzie – ludzie, którzy ją tworzą, którzy w nią wierzą i którzy pomagają jej się rozwijać. Ogromnie cieszę się, że takich właśnie ludzi – przyjaciół naszej szkoły – mamy zaszczyt gościć dziś wśród nas.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy są tu z nami czując się częścią wielkiej, pięknej, szkolnej wspólnoty. Pozwólcie jednak Państwo, że skieruję szczególne podziękowania do

 • Jego ekscelencji  ks .Biskupa Edwarda Białogłowskiego
 •  wicedyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks.dr. Piotra Potyrałę
 • Dziekana Dekanatu Jasło Wschód ks. Zbigniewa Irzyka
 • Dyrektora okręgu Caritas w Jaśle; proboszcza parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza ks. dr Mariana Putyrę
 • Proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Jaśle ks. Eugeniusza Królika
 • Senatora RP Alicję Zając
 • Posła na sejm RP Bogdana Rzońcę, którego reprezentuje
 • Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego – Marię Kurowską
 • Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Stanisława Fundakowskiego
 • Burmistrza Miasta Jasła – Ryszarda Pabiana
 • Przewodniczącego Rady Miasta Jasła – Henryka Raka
 • Wiceburmistrza miasta Jasła – Elwirę Musiałowicz Czech
 • Sekretarza miasta Jasła – Pawła Rzońcę
 • Witam dyrektorów, prezesów, komendantów instytucji, z którymi nasza szkoła współpracuje
 • Witam emerytowane koleżanki i kolegów, radę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi absolwentów, rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr1 w Jaśle
 • Dziękuję za obecność przedstawicielom jasielskich mediów

Serdecznie dziękuję także tym, którym nie udało się do nas przybyć, ale którzy łączą się z nami w obchodach tej ważnej rocznicy. Mam zaszczyt poinformować, iż swoje błogosławieństwo przesłał nam Jego Świątobliwość Papież Franciszek, a gratulacje dołączył pan prezydent Andrzej Duda.

Szanowni Państwo,

Czuję się szczególnie wyróżniona i wzruszona, iż mogę przemawiać do Państwa w tak ważnym momencie nie tylko historii naszej szkoły, ale również naszego państwa.

401 lat istnienia naszej szkoły jest jakby zwierciadlanym odbiciem historii Polski. Ponad 100 lat trwała w niewoli, ale nigdy nie dała się zniewolić. Nasza  szkoła zawsze dbała o umiłowanie ojczyzny, poszanowanie dla powstańców, którzy - jak mówił Piłsudzki - byli niedoścignionym ideałem zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce, w warunkach fizycznych jak najcięższych.

Wybór patrona naszej szkoły nie mógł być więc przypadkowy – i dzięki moim poprzednikom – nie był.

Powstanie styczniowe – które było skąpanym we krwi Polaków marzeniem o wolności - i postać jej przywódcy, Romualda Traugutta, uznano za przejaw heroizmu oraz cnót, na których powinny wzorować się kolejne pokolenia.  

Historyk Stanisław Krzemiński pisał o Traugutcie: „Bywał u mnie w październiku i w listopadzie 1863 i wrażenie z niego, z jego uświęcenia i poświęcenia zostało mi do dziś dnia, jakby dar z niebios. Człowiek niezmiernie czysty, ideolog niedościgły, święta postać”. Długo można by cytować podobne świadectwa ludzi, którym dane było zetknąć się z Trauguttem.

Piłsudzki, kształtując tożsamość wojska i narodu, wzorował się właśnie na przywódcy powstania styczniowego. O Traugutcie mówił jako o jedynym w powstaniu faktycznym wodzu, który swymi umiejętnościami rządzenia, potęgą woli i determinacją potrafił utrzymać powstanie przez długie, trudne, zimowe miesiące.

Miał zaledwie 38 lat, kiedy 5 sierpnia 1864 roku, w dniu swojej egzekucji, stanął na stokach warszawskiej cytadeli.

Czy w chwili, gdy przestawało bić jego serce, a oczy zachodziły śmiertelną mgłą, mógł przypuszczać że dokładnie 50 lat i niespełna jeden dzień później, na nowo rozpocznie się marsz ku odzyskaniu niepodległości? Bo tak właśnie się stało. Rankiem 6 sierpnia 1914, Piłsudski wyruszył z krakowskich Oleandrów wraz ze swoją I kompanią kadrową i wkroczył do Królestwa Kongresowego.  

Polskie wojsko odrodziło się w nowych mundurach. Na siwych czapkach maciejówkach widniały orły z tarczami amazonek. Nowe, polskie mundury szyte były w pracowni przy Placu Szczepańskim w Krakowie. W tym samym miejscu wykonano dla naszej szkoły dokładne repliki czapek maciejówek, które dla upamiętnienia dzisiejszego jubileuszu, staną się stałym elementem stroju pocztu sztandarowego SP1.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła już od 400 lat kształtuje serca i umysły młodzieży w duchu patriotyzmu i wartości chrześcijańskich. Jesteśmy dumni także z tego, że od 100 lat patronuje tym wysiłkom Romuald Traugutt.  W okresie niewoli i zagrożenia ojczyzny wielu naszych absolwentów szło w ślady Traugutta płacąc najwyższą cenę, jaką człowiek może zapłacić za swoje ideały -  jest nią życie. To nasi absolwenci, jako uczniowie gimnazjum( obecnego liceum, które obchodziło 150 lecie działalności) oddali życie walcząc w szeregach Legionów Piłsudzkiego. Dla uhonorowania ich bohaterskiej postawy w walce o wolną Polskę, w listopadzie 1918 r szkole nadano imię Romualda Traugutta.

To wydarzenie bez wątpienia było przełomem w historii naszej szkoły i ogromnym wyróżnieniem.  Pamiętajmy jednak, że dzieje naszej szkoły sięgają znacznie głębiej niż do roku 1918.

Według księdza Władysława Sarny , („W opisie powiatu jasielskiego” z 1920r) nasza szkoła - jako szkoła parafialna przy najstarszej świątyni w naszym mieście pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny – działała już od 1617 roku. To właśnie wówczas, 401 lat temu, ksiądz Wojciech Kurcyusz – kaznodzieja świątyni, wzniósł budynek, w którym odbywała się edukacja. Jedynemu nauczycielowi, który w szkole uczył, wypłacano miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12 miar mesznego. Niestety kroniki, opisujące te wydarzenia, zostały zniszczone w wojennej zawierusze.

Najstarsze dokumenty, które zachowały się do dziś, pochodzą z roku 1788. To wtedy nasza szkoła zaczęła działać jako czteroklasowa. Nauka odbywała się w języku niemieckim, a jednym nauczycielem był pan Gajda.

Wkrótce, decyzją ministra oświaty w Wiedniu, szkoła została przemianowana na placówkę męską i nosiła wdzięczną nazwę „Szkoły pod dzwonkiem”. Miała siedzibę w nieistniejącym już budynku przy ulicy P. Skargi, w pobliżu kościoła. W 1906 roku szkoła zyskała nowy budynek przy ulicy Sokoła ( obecnie mieści się tam „Ekonomik”). Do dzisiaj widnieje na budynku napis „Szkoła Wydziałowa Męska”.

W czasie I wojny światowej budynek szkoły został zniszczony, uratowano tylko akta szkolne. W 1918 r. szkoła została przemianowana na siedmioklasową szkołę powszechną. Wprowadzono nowe programy nauczania
i nadano jej imię bohatera narodowego, przywódcy powstania styczniowego – Romualda Traugutta.

Od 1840r funkcje dyrektorów pełnili kolejno August Hipolit Seredyński, Józef Konski, Michał Zacharyjasz,  Jan Markiewicz, Andrzej Stopiński, Stanisław Kaniowski, Jan Śmietana, Antoni Mielicki, Jan Nowak, Marcin Pasterczyk , Leon Gontek, Józef Hohn, Wojciech Świgut. Byli to wybitni ludzie, dzięki którym szkoła nie porzuciła wiary w najważniejsze wartości, a wręcz umocniła je, przygotowując kolejne pokolenia na trudne czasy II wojny światowej.

Podczas wojny budynek szkoły został zajęty przez wojska hitlerowskie. Zniszczono pomoce naukowe i księgozbiory. Czy złamano tym ducha pedagogów i uczniów? Oczywiście, że nie. We wrześniu 1940 roku rozpoczęto tajne nauczanie w prywatnym budynku przy ul. P. Skargi. W roku szkolnym 1941/42 szkoła otrzymała w swoim dawnym budynku 6 sal, a w 1955 przeniosła się do kolejnej siedziby w budynku również przy ul. Sokoła. Szkołą kierowali wówczas Kazimierz Lejpras, Antoni Sawicz oraz Stanisław Sancewicz. W 1970 dyrektorem szkoły został Mieczysław Żygłowicz.

Dzięki jego staraniom, zdolnościom menadzerskim oraz pracy Komitetu Budowy Szkoły ( w którym prężnie działali Adam Wydro, Kazimierz Gowin oraz Kazimiera Pasterzowa) w 1975r dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku przy ul. P. Skargi.  Od 1984r obowiązki dyrektora sprawowali Władysław Depczyński, Jan Betlej oraz Bożena Anna Jureczko.

W 2008r. oferta nauczania została rozszerzona, a młodzież uzyskała możliwość kontynuowania w tymże budynku edukacji na szczeblu gimnazjalnym - w Gimnazjum nr 4. W tym czasie spotkał mnie osobisty ogromny zaszczyt przejęcia pałeczki od wybitnych poprzedników i kontynuowania ich pracy na stanowisku dyrektora.

1 września 2017 roku przemianowano szkołę na ośmioklasową z nowymi programami nauczania, a szkoła wkroczyła w swój kolejny etap rozwoju.

Szanowni Państwo,

Jak widzicie, nasza szkoła – tak jak i Ojczyzna – miała burzliwą historię. Wielu chciało widzieć jej upadek, ale dzięki wierze, determinacji i zdolnościom pedagogów, nie tylko udało się jej przetrwać, ale wręcz rozkwitnąć. To właśnie do nauczycieli, chciałabym skierować teraz kilka słów.

To prawdziwy zaszczyt stać ramię w ramię z ludźmi, dla których praca jest także misją. Z radością obserwuję, jak rozwijacie Państwo talenty naszych uczniów, jak przekazujecie im nie tylko wiedzę, ale także wartości.  Czy można wyobrazić sobie szkołę bez sukcesów dydaktycznych? Czy są bardziej satysfakcjonujące chwile dla nauczyciela, rodziców i uczniów niż chwile zwycięstwa? Takich chwil nigdy w naszej szkole nie brakowało – a jest to możliwe właśnie dzięki Państwa pracy.

Drodzy Uczniowie,

W tym dniu nie sposób także nie zwrócić się do Was – to Wy bowiem jesteście teraźniejszością, ale i przyszłością – tak naszej szkoły, jak i Polski. Jesteśmy dumni z Was i Waszych osiągnięć, a jest ich tak wiele, że nie sposób wymienić wszystkich laureatów. Co roku ponad dwustu uczniów odbiera nagrody, wyróżnienia w rozmaitych konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych na szczeblu województwa, kraju, a nawet międzynarodowym. A co najważniejsze – uczniowie co roku znakomicie zdają egzaminy kończące szkołę .

Dbamy o nagradzanie naszych wybitnych uczniów.  Najbardziej prestiżową  nagrodą , którą może zdobyć uczeń szkoły jest dzieło jasielskiego artysty B. Samborskiego – wykonana z mosiądzu statuetka R. Traugutta, która jest wręczana najlepszemu absolwentowi.

Nasi uczniowie udowadniają jednak, że potrafią zdobywać nie tylko naukowe laury. Prężnie działają w szkolnych organizacjach:

– ZHP Szczep Orląt im. Janka Bytnara

- W  Samorządzie Szkolnym, kole Caritas, Młodzieżowej Radzie Miasta i wielu innych.

Nasi uczniowie z niezwykłym zapałem współorganizują imprezy środowiskowe – pikniki rodzinne, wigilie caritas oraz włączają się  do realizacji licznych społecznych kampanii, projektów, programów, akcji charytatywnych. Podejmowanie inicjatyw prospołecznych, nauka asertywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności to kapitał, z którym każdy uczeń opuszcza naszą szkołę. Ważne jest przecież bowiem nie tylko świadectwo z ocenami, ale także pakiet praktycznych umiejętności oraz wartości, dzięki którym będą w stanie sięgać po najambitniejsze cele w życiu.

O tym, że tak faktycznie się dzieje, świadczą losy naszych wybitnych absolwentów. Nie sposób wymienić wszystkich. W tym zacnym gronie nie można jednak pominąć ks. Biskupa Karola Fishera ur 1847, Stanisława Kadyiego - znanego obywatela naszego miasta , Jana Wodynskiego ur 1903 – słynnego malarza- ucznia Wojciecha Weissa, Hugo Steinhausa- znanego matematyka – twórcę polskiej szkoły matematycznej, Ignacego Pinkasa ur1888 – malarza- ucznia Jacka Malczewskiego- walczącego w1915 r w Legionach Piłsudskiego, dr Stanisława Pronia- znanego prawnika , twórcę muzeum farmacji w Krakowie. W gronie znanych obecnie polityków znajduje się również nasz absolwent –Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier - pan Jarosław Gowin. Wiele jasielskich instytucji, nie wyłączając szkół - kierowanych jest przez absolwentów naszej szkoły, wielu wychowanków założyło własne firmy lub realizuje się na polu artystycznym.

Szanowni Państwo,

Nasza szkoła ewoluuje i nieustannie się zmienia, starając się zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do rozwijania ich talentów. W ostatnich 10 latach dzięki przeprowadzonym remontom sam budynek zmienił swój wizerunek, starając się sprostać tym wyzwaniom. Posiadamy dziś znakomicie wyposażone pracownie, sale lekcyjne, świetlicę, jadalnię, plac zabaw, salkę korekcyjną, siłownię, kuchnię, estetyczne korytarze, szatnię i boiska. Nasz budynek stał się naszą prawdziwą wizytówką. Ale pamiętajmy, że nasza szkoła jest nie tylko piękna ale również znakomicie wyposażona w pomoce dydaktyczne. Nauczyciele mają możliwość świadczenia usług edukacyjnych na najwyższym poziomie, dzięki czemu marka SP1 stała się synonimem jakości i wybitnych standardów nauczania.

W tym wyjątkowym dniu nie sposób nie podziękować także rodzicom. Rada Rodziców to mocny filar tej szkoły. Doceniamy Państwa zaangażowanie, troskę o dobro uczniów, a także chęć współpracy. Dziękuję również Organowi Prowadzącemu za wsparcie w realizowaniu marzeń o pięknej, nowoczesnej szkole.

Rozpoczynając swoje przemówienie powiedziałam dziś, że szkoła to nie tylko budynek – to przede wszystkim ludzie. Historia pokazała, że konstrukcję z cegieł można zburzyć, a dokumenty spalić. Nigdy nie uda się jednak zniszczyć wartości, w które wierzą nauczyciele, pracownicy, rodzice, a przede wszystkim uczniowie.

Za Tadeuszem Kotarbińskim powtórzę :

    „Uczeń będzie taki, na jakiego żeśmy go wychowali i będzie tym, na kogo go wyuczyliśmy”

Patrząc na naszych uczniów nie mam wątpliwości, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość. Nie tylko nasza szkoła, ale także nasza Ojczyzna, dzięki Wam z dumą rozpoczyna kolejne 100 lat wolności.

 

 

 

 Jubileusz 100 lecia nadania Szkole Podstawowej nr 1 imienia R. Traugutta.