Kadra Pedagogiczna

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

nauczany przedmiot

1.

Adam Pasterz

wychowanie fizyczne

2.

Agata Jaracz

wychowawca w świetlicy

3.

Agnieszka Gabańska

nauczyciel wspomagający, pedagog specjalny

4.

Agnieszka Grzesiak

muzyka, informatyka

5.

Agnieszka Wędrychowicz

fizyka

6.

Alicja Ziaja

matematyka

7.

Aneta Setlak

język angielski

8.

Anetta Bobula

wychowawca w świetlicy

9.

Anika Andrzejak

nauczyciel wspomagający

10.

Anna Janusz

język angielski

11.

Anna Mroczka

edukacja wczesnoszkolna

12.

Anna Sroka

biologia, wychowanie do życia w rodzinie

13.

Barbara Gonera

plastyka, wychowawca w świetlicy

14.

Barbara Grygiel

logopeda, pedagog specjalny

15.

Barbara Marek

nauczyciel wspomagający

16.

Barbara Wierdak-Cyboroń
Dyrektor

geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

17.

Beata Cygnar

bibliotekarz

18.

Bogna Czajka

język polski

19.

Bożena Jureczko

edukacja wczesnoszkolna

20.

Edyta Madej

historia, wiedza o społeczeństwie

21.

Elżbieta Konopka

edukacja wczesnoszkolna

22.

Ewa Szyk

język polski

23.

Grażyna Kizińska

wychowanie fizyczne

24.

Grażyna Nalepa

pedagog, doradztwo zawodowe, wychowanie
do życia w rodzinie

25.

Grażyna Wardęga

rewalidacja

26.

Grzegorz Tomkiewicz

technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

27.

Halina Niemiec

religia

28.

Ilona Wojdyła

wychowanie fizyczne

29.

Justyna Rogala

język polski, historia

30.

Katarzyna Czerwonka

język polski

31.

Katarzyna Kurowska

język angielski

32.

Katarzyna Moskal

edukacja wczesnoszkolna

33.

Katarzyna Żelińska
Wicedyrektor

matematyka

34.

Krystyna Kwiatkowska

geografia, przyroda

35.

Magdalena Gabańska-Kabala

edukacja wczesnoszkolna

36.

Magdalena Rak-Kosiba

język angielski

37.

Magdalena Szafarz

fizyka

38.

Małgorzata Kosiba

edukacja wczesnoszkolna

39.

Małgorzata Przybyła

matematyka

40.

Maria Wadach

język angielski

41.

Marta Dąbkowicz-Błasik

matematyka

42.

Marta Dzik

historia

43.

Marta Zoła

język niemiecki

44.

Mirosława Ślusarczyk

plastyka

45.

Monika Błasik 

edukacja wczesnoszkolna

46.

Oktawian Flis

wychowanie fizyczne

47.

Renata Erban

język polski

48.

s. Lilianna Wodecka

religia

49.

Tomasz Janusz

wychowanie fizyczne

50.

Urszula Fejklowicz

chemia, przyroda

51.

Wiesław Rudnicki

informatyka

52.

ks. Dariusz Porzuczek

religia

53.

Norbert Haduch psycholog