Projekty ORLEN

WYKAZ PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH JASIELSKIEJ LIGI NAUKOWEJ Z ORLENEM

Lp. Tytuł projektu naukowo-badawczego Skład Ligowego Zespołu Badawczego Klasa/ grupa wiekowa Imię i nazwisko opiekuna Ligi
1. Z Boreaszem i Heliosem przez życie, czyli jak mądrze dysponować energią odnawialną?

Maja Florek
Wiktoria Pec
Nikola Piątkowska

VII / VIII Magdalena Szafarz
2. Dlaczego młodzi jaślanie wyjeżdżają z Jasła i w jaki sposób zachęcić ich do powrotu?

Maja Kasjan
Weronika Mokrzycka
Julia Tomkiewicz

VII / VIII

Magdalena
Rak - Kosiba

3. Czy dzieci jasielskich szkół podstawowych mogą oszczędzać w banku?

Radosław Czerwonka
Mikołaj Faber
Oskar Wolski

V Marta
Dąbkowicz Błasik