Stołówka szkolna

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od dnia 06.12.2022 r. istnieje również możliwość zgłaszania odpisów obiadów podczas nieobecności dziecka w szkole na adres e-mail: obiady@sp1-jaslo.edu.pl do godz. 8.30.

Informacja dla Rodziców/Opiekunów

Stołówka szkolna przygotowuje codziennie domowe dwudaniowe obiady zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Uczniowie mogą korzystać z posiłków, po złożeniu pisemnego zgłoszenia przez rodziców karty przyjęcia na stołówkę.

Obiady wydawane są w godzinach od 11:20 – 13:40.

1. Koszt obiadów nalicza się poprzez pomnożenie ilości dni nauki szkolnej w danym miesiącu przez koszt jednego obiadu – 6,00 zł lub więcej (po uzgodnieniu z Urzędem Miasta).

2. Termin płatności – do 10-tego każdego miesiąca (TERMIN OSTATECZNY I NIEODWOŁALNY!) –  po upływie tego terminu w razie nieuregulowania płatności uczeń będzie skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

3. Odpisy obiadów za nieobecność ucznia w szkole z tytułu choroby można zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność lub najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:30 telefonicznie: 13 446 37 54 wew. 27 lub na e-mail: obiady@sp1-jaslo.edu.pl

4. Kwota za odpisy zostanie odliczona od należności w następnym  miesiącu TYLKO I WYŁĄCZNIE PO  ZGŁOSZENIU NIEOBECNOŚCI DZIECKA!

5. Płatności za obiady w formie przelewu lub w kasie Banku Spółdzielczego (obok ZUS):
nr konta  22  8627 1011 2001 0053 1878  0002

6. Przy płatności należy wskazać:

       - Szkoła Podstawowa nr 1, 38-200 Jasło, ul. ks. Piotra Skargi 10

       - w tytule: płatność za obiady + nazwisko i imię dziecka, klasa, kwota z  wyszczególnieniem  każdego dziecka korzystającego z obiadów

7. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „stołówka szkolna” podaje się pełną kwotę należną za dany miesiąc (bez odpisów). Jeżeli dziecko miało zgłoszone odpisy w bieżącym miesiącu, to w następnym  miesiącu należy uzgodnić wysokość wpłaty za obiady z pracownikiem szkoły tel.: 13 446 37 54 wew. 27.

8. Zgodnie z Regulaminem Stołówki uczniowie spożywają obiady we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do piątku bez możliwości wyboru dań).

9. Zapisów lub rezygnacji z obiadów dokonują rodzice lub opiekunowie wyłącznie w formie pisemnej od pierwszego dnia każdego miesiąca.

 

ROZKŁAD LEKCJI I PRZERW

1.    8 00 -    845        przerwa 5 minut
2.    8 50 -    9 35       przerwa 10 minut
3.    9 45  - 1030        przerwa 10 minut     
4.  10 40  - 11 25       przerwa 15 minut    
5.  11 40  - 1225        przerwa 15 minut
6.  12 40 -  13 25       przerwa 10 minut
7.  13 35  - 14 20       przerwa 5 minut
8.  14 25  - 15 10        przerwa 5 minut

 

Koszt obiadów za miesiąc kwiecień wynosi: 120,00 zł (20 x 6,00 zł) 20 dni 
Termin płatności za obiady do 10 kwietnia 2024 r.